Naša firma poskytuje:

- Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

- Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

- Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

- Výkon činnosti vedenia uskutočnovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

- Murárske práce

- Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

- Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti

- Geodetické a kartografické činnosti

- Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

- Verejné obstarávanie

- Inžinierska činnosť v stavebnictve a s tým súvisiace technické poradenstvo

- Nákup a predaj stavebného materiálu

- Spracovanie údajov

- Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

- Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

- Kúpa a predaj výpočtovej techniky

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)