Profil Firmy

     Od roku 1994 firma pôsobila v právnej forme „fyzická osoba" až do roku 2007, kedy sa zmenila forma podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným a pribudli aj činnosti, ktoré zodpovedjú vedomostiam a zručnostiam spoločníkov. Spoločnosť vznikla z dôvodu dlhodobého deficitu kvalitnej stavebnej firmy vo Vrábloch a okolí Nitry, ktorá by poskytovala nielen čiastočné subdodávateľské stavebné práce, ale aj všetko pre kompletnú realizáciu stavieb a ich zmien. Jej poslaním je technicky profesionálne, v dohodnutých termínoch a vo vysokej kvalite uspokojiť individuálne požiadavky zákazníka v oblasti stavebníctva.